Uudised

Uuest aastast tõuseb Põltsamaa valla lasteaedade kohatasu 28. detsember


Põltsamaa Vallavolikogu võttis detsembris vastu määruse, mis kehtestab 1. jaanuarist 2023 valla lasteaedade uued kohatasud.

Uuel aastal tuleb lasteaias käiva lapse eest tasuda senise 35 euro asemel 50 eurot.

Kohatasu hinnamuutus on tingitud elukalliduse kasvust, energiahinna tõusust ja palgasurvest. Senine kohatasumäär on kehtinud 2018. aastast.

Kui perest käib lasteaias kolm või enam last, maksab vanem kohatasu kahe lapse eest. Seda tingimustel, et nii vanemate kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Samuti on vallavalitsusel õigus erandkorras ja vajaduspõhiselt vanema osa vähendada või teha selle maksmisel erisusi.

Vanemal tuleb kohatasu maksta aastaringselt, välja arvatud lasteaia või rühma ajutise sulgemise ajal, kui see kestab kauem kui 5 tööpäeva.

Kohatasud suurenevad ka järgmistel aastatel. Vanemal tuleb lasteaias  käiva lapse eest tasuda 2024. aastal 55 eurot kuus ja  2025. aastal 60 eurot kuus.

2022./23. õppeaastal käib Põltsamaa Valla Lasteaias 436 last

Põltsamaa Vallavolikogu võttis detsembris vastu määruse, mis kehtestab 1. jaanuarist 2023 valla lasteaedade uued kohatasud.

Uuel aastal tuleb lasteaias käiva lapse eest tasuda senise 35 euro asemel 50 eurot.

Kohatasu hinnamuutus on tingitud elukalliduse kasvust, energiahinna tõusust ja palgasurvest. Senine kohatasumäär on kehtinud 2018. aastast.

Kui perest käib lasteaias kolm või enam last, maksab vanem kohatasu kahe lapse eest. Seda tingimustel, et nii vanemate kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Samuti on vallavalitsusel õigus erandkorras ja vajaduspõhiselt vanema osa vähendada või teha selle maksmisel erisusi.

Vanemal tuleb kohatasu maksta aastaringselt, välja arvatud lasteaia või rühma ajutise sulgemise ajal, kui see kestab kauem kui 5 tööpäeva.

Kohatasud suurenevad ka järgmistel aastatel. Vanemal tuleb lasteaias  käiva lapse eest tasuda 2024. aastal 55 eurot kuus ja  2025. aastal 60 eurot kuus.

2022./23. õppeaastal käib Põltsamaa Valla Lasteaias 436 last