MINA AITAN EESTIT! Pisikeste südamete suur heategu

Loomise kuupäev 21.12.2022

Põltsamaa Valla Lasteaia Esku õppekoha toimekad Lepatriinud võtsid novembris osa MINA AITAN EESTIT konkursist, mille korraldas Aitan Eestit MTÜ.

Lepatriinu rühma meeskonna kui ka laste jaoks on loomad väga hingelähedased ning see oli valiku tegemisel suureks aspektiks. Koos arutleti ning otsustati aidata hüljatud ja koduta loomi ning kaasata heateo tegemisele ka Õunakese rühm, lapsevanemad ja kogukond. Ka varasematel aastatel on endises Esku Lasteaed-algkoolis kogutud annetusi koduta loomadele. Praegusel Lepatriinude õpetajal on kodus päästetud loom toodud Viljandi varjupaigast ning seetõttu tekkiski mõte toetada just Viljandi loomade varjupaika.

Kõigepealt võttis Lepatriinude rühma meeskond ühendust MTÜ Viljandi loomade varjupaigaga ning uuris, mis oleksid kõige vajalikumad asjad. Kõik vajalik info pandi plakatile kirja ning koostati ka tabel (abiks oli Varjupaikade MTÜ koduleht), kuhu said kirja asjad, mis võetakse varjupaigas rõõmuga vastu ning tarbed, mida pigem ei soovita. Seda sel põhjusel, et meie vaev ka ära tasuks ning loomade varjupaigal oleks rõõmu asjadest, mida nad vajavad. Kuulutusi jagasime üle valla - lasteaedade juurde, infotahvlitele ja ka internetis. Hea meel oli näha, et meie plakateid ka märgati ning annetuskasti kogunes tänu sellele päris palju kraami.

Antud konkurss andis hea võimaluse lasteaias õppetöösse integreerida teineteise ja ka ümbritseva märkamist ja aitamist. Terve detsembrikuu jooksul rääkisime lastega heategudest ning kuulasime teemakohaseid jutukesi, mille üle hiljem ühiselt arutlesime. Ise head tehes, loodame sütitada seda tuld ka teistes!

Aitäh neile, kes märkasid ning ka oma panuse andsid! Erilised tänusõnad veel EST-PROFIIL OÜ-le, kes aitas kogutud annetused Viljandisse kohale toimetada.

 

Päikest ja rahulikku jõuluaega!

Suured ja väikesed Lepatriinud

Viimati muudetud 21.12.2022.