2023/2024 õppeaasta üldeesmärgid

2023/2024 õ/a üldeesmärgid :

1. Lapse teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamisel on võimaldatud õppida läbi kõigi meelte, rakendades mitmekülgseid õuesõppe meetodeid erinevates ehedates keskkondades.

2. Lapse huvist lähtuvat õppe- ja kasvatustööd on toetatud nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise kaudu sh projektipõhise tööviisi toel.Õppeaasta teema:

SÜGIS, TALV, KEVAD, SUVI ÄRATAVAD KÕIGIS HUVI!
PUHUB TUUL VÕI PAISTAB PÄIKE, ÕUES ÕPIB SUUR JA VÄIKE.

Avaldatud 29.09.2022. Viimati muudetud 13.09.2023.