Mari

Tugiteenused


Lasteaias töötab logopeed-eripedagoog  Sirje Strandberg (logopeedi tase 7).
Logopeed uurib kord aastas kõikide 3-7 aastaste laste kõne arengut.
Septembrikuus toimub kõnediagnooside täpsustamine, kõneravi nimekirjade koostamine ja kõneravieesmärkide püstitamine.
Logopeedi konsultatsioon toimub kokkuleppel, tel. 58049123 või e-post: sirje.strandberg@gmail.com 

Kõige olulisem lapse kõnearengust…

Üldjuhul omandatakse õige hääldamine kolmanda eluaasta lõpuks, kuid paljud lapsed hakkavad kõnelema hiljem ning osa neist vajab logopeedilist abi. Lasteaialogopeed tegeleb enamasti lastega, kelle kõnes esineb hääldusprobleeme. Kõige sagedamini on valehääldust R, S ja K hääliku hääldamisel. Näiteks R-i puhul asendab laps selle L-ga; S-i valehääldamisel on keel hammaste vahel või asendab T-ga; K-i asendab T-ga.

Iga hääliku seadeks valib logopeed  konkreetsele lapsele sobivad harjutused arvestades tema vanust ja  võimeid. Kodus võib tegeleda lihtsamate mänguliste keeleharjutustega („hobuse kabjaplagin“).  Harjutusi on soovitav teha peeli ees. Peegel aitab lapsel enda liigutusi kontrollida. Harjutustest on kasu siis, kui ühte liigutust korrata 5-10 korda järjest ja iga päev.

Sihtasutus Innove logopeedide eestvedamisel on loodud kolmeosaline suurepärane keeleharjutustega  joonisfilm „Pannkoogipidu“, kus laps vaatab ja kuulab koos vanemaga  Keelekese seiklusi ja saab samal ajal teha kaasa suumotoorika harjutusi. Need mängulised harjutused tugevdavad ja arendavad suu, huulte, põskede ja keele lihaseid ning nende liikuvust ja koordinatsiooni. Harjutused aitavad kujundada selget ja täpset hääldust kõikidel eelkooliealistel lastel,  pakkudes rõõmu ja kaasategemise lusti.

Pannkoogipidu: https://www.youtube.com/watch?v=Uxk7okl25c0&list=PL6aug3SNwW8z_jnr2EmALhmz5djEt4a1s

30 logopeedilise harjutuse videod https://www.youtube.com/watch?v=EGn7MfddICU&list=PL6aug3SNwW8yxlrRexSa1wP3-nm2l7zid

20 Eesti keele hääliku hääldamise õpetused https://www.youtube.com/watch?v=Uxk7okl25c0&list=PL6aug3SNwW8z_jnr2EmALhmz5djEt4a1s

Lasteaias töötab logopeed-eripedagoog  Sirje Strandberg (logopeedi tase 7).
Logopeed uurib kord aastas kõikide 3-7 aastaste laste kõne arengut.
Septembrikuus toimub kõnediagnooside täpsustamine, kõneravi nimekirjade koostamine ja kõneravieesmärkide püstitamine.
Logopeedi konsultatsioon toimub kokkuleppel, tel. 58049123 või e-post: sirje.strandberg@gmail.com 

Kõige olulisem lapse kõnearengust…

Üldjuhul omandatakse õige hääldamine kolmanda eluaasta lõpuks, kuid paljud lapsed hakkavad kõnelema hiljem ning osa neist vajab logopeedilist abi. Lasteaialogopeed tegeleb enamasti lastega, kelle kõnes esineb hääldusprobleeme. Kõige sagedamini on valehääldust R, S ja K hääliku hääldamisel. Näiteks R-i puhul asendab laps selle L-ga; S-i valehääldamisel on keel hammaste vahel või asendab T-ga; K-i asendab T-ga.

Iga hääliku seadeks valib logopeed  konkreetsele lapsele sobivad harjutused arvestades tema vanust ja  võimeid. Kodus võib tegeleda lihtsamate mänguliste keeleharjutustega („hobuse kabjaplagin“).  Harjutusi on soovitav teha peeli ees. Peegel aitab lapsel enda liigutusi kontrollida. Harjutustest on kasu siis, kui ühte liigutust korrata 5-10 korda järjest ja iga päev.

Sihtasutus Innove logopeedide eestvedamisel on loodud kolmeosaline suurepärane keeleharjutustega  joonisfilm „Pannkoogipidu“, kus laps vaatab ja kuulab koos vanemaga  Keelekese seiklusi ja saab samal ajal teha kaasa suumotoorika harjutusi. Need mängulised harjutused tugevdavad ja arendavad suu, huulte, põskede ja keele lihaseid ning nende liikuvust ja koordinatsiooni. Harjutused aitavad kujundada selget ja täpset hääldust kõikidel eelkooliealistel lastel,  pakkudes rõõmu ja kaasategemise lusti.

Pannkoogipidu: https://www.youtube.com/watch?v=Uxk7okl25c0&list=PL6aug3SNwW8z_jnr2EmALhmz5djEt4a1s

30 logopeedilise harjutuse videod https://www.youtube.com/watch?v=EGn7MfddICU&list=PL6aug3SNwW8yxlrRexSa1wP3-nm2l7zid

20 Eesti keele hääliku hääldamise õpetused https://www.youtube.com/watch?v=Uxk7okl25c0&list=PL6aug3SNwW8z_jnr2EmALhmz5djEt4a1s